Przyłącz się!

Dlaczego warto zostać członkiem/członkinią PTS?

  • udział w branżowej organizacji polskich socjologów, określającej m.in. standardy etyczne i zawodowe związane z wykonywaniem zawodu socjologa;
  • dostęp do bieżących informacji o konferencjach naukowych i projektach realizowanych przez polskich socjologów w kraju i za granicą;
  • możliwość włączenia się w szereg interesujących projektów popularyzatorskich i nawiązania nowych kontaktów, w tym promowania własnej pracy naukowej w ramach cyklu "SocjoPercepcja";
  • możliwość ubiegania się o dofinansowanie konferencji i publikacji;
  • zniżkowe opłaty konferencyjne na Ogólnopolskie Zjazdy Socjologiczne oraz niektóre spośród organizowanych przez PTS imprez naukowych;

 

Kto może zostać członkiem/członkinią?

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (www.pts.org.pl/strona/pl/60/statut_pts),

§12

Członkowie PTS dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

§13

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju socjologii i upowszechniania wiedzy socjologicznej, PTS może przyznać tytuł członka honorowego.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie.

Prawa i obowiązki poszczególnych kategorii członków określa Statut PTS:
www.pts.org.pl/strona/pl/60/statut_pts

 

Jak zostać członkiem/członkinią?

To proste! Wystarczy wypełnić deklarację członkowską (załącznik) i przesłać ją do Zarządu Oddziału na adres pts@uwr.edu.pl.

 

Jakie są składki członkowskie?

Roczna składka członkowska PTS wynosi:

  • dr hab., prof. – 120 zł
  • licencjat, mgr, dr, studenci studiów doktoranckich – 75 zł
  • emeryci, renciści i bezrobotni – 25 zł

 

Jak zapłacić składki?

Składki członkowskie można wpłacać na konto:

PKO PB XV O/Warszawa 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252
NIP: 526-030-01-73
REGON: 000802722
KRS: 0000073055

Załączniki: