SocjoPercepcja vol. 13 | Ciało zrekonstruowane, czyli krótki kurs z socjologii ciała

Adam Mrozowicki
12:56, 28 Wrzesień 2020

Po długiej przerwie wracamy z naszym cyklem SocjoPercepcja, choć przez kolejne kilka miesięcy będziemy spotykać się na zoomie, a nie w Recepcji. Rozpoczynamy od powrotu do dyskusji, której nie udało nam się zrealizować w marcu: „Ciało zrekonstruowane, czyli krótki kurs z socjologii ciała”.

Spotkanie online 18 października o 17:00 zostanie poświęcone związkom transplantologii i socjologii, a naszą dyskutantką będzie dr n. hum. Katarzyna Kowal – adiunkt w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, socjolożka zdrowia, choroby i medycyny oraz socjolożka ciała. Badaczka osadzona w socjomedycznym nurcie badawczym, określanym też jako „socjologia w medycynie” oraz tym nurcie socjologii ciała, który jest nazywany socjologią ucieleśnienia. Interesuje się transplantacjami narządów wewnętrznych (nerek) i zewnętrznych (kończyn, twarzy) z perspektywy jednostkowej i społeczno-kulturowej, doświadczaniem ciała chorego i niepełnosprawnego, medykalizacją ciała. W swojej pracy naukowo-badawczej korzysta z badań jakościowych i metodologii teorii ugruntowanej, analiz biograficznych oraz socjologii wizualnej. Autorka książki Między altruizmem a egoizmem. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeszczepów rodzinnych (Toruń 2011), wielu artykułów naukowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych z pogranicza socjologii, medycyny i etyki. Jest wiceprzewodniczącą Sekcji Socjologii Ciała PTS.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski).

Zainteresowania socjologii ciała pozostają w ścisłym związku z rozwojem współczesnej wiedzy i technologii medycznej oraz stałym poszerzaniem wachlarza ingerencji w ciało. Kolejne możliwości przenikają z medycyny do rzeczywistości życia codziennego. Stałe przesuwanie granic modyfikowania ciała przyciąga uwagę i skłania do zastanowienia się, które elementy ciała będzie można jeszcze odzyskać i ciągle uważać się za tę samą osobę. W Polsce około 700 osób rocznie traci kończyny. Tylko niewielu można je replantować.

Podczas spotkania będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:


● w jaki sposób ktoś, kto jest biorcą ręki doświadcza zrekonstruowanego ciała?
● jak wygląda po transplantacji praca nad odtworzeniem jedności cielesnej?
● czy i jaką wartość aplikacyjną mają badania socjomedyczne?

Podstawą odpowiedzi będą autorskie badania socjomedyczne dr Katarzyny Kowal.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy! Niedługo opublikujemy link, poprzez który będzie można wziąć w nim udział. Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/2070555843078621