Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 – o (niektórych) efektach akupunktury kulturą. Zaproszenie na Socjologiczną Niedzielę w Panato Cafe

Justyna Kajta
0:14, 15 luty 2017

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław,  Sekcja Socjologii Miasta PTS, Fundacja 2BFair oraz Panato Café i Bar Barbara serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny w ramach cyklu " Socjologiczne Niedziele w Panato Cafe" pt. "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 - o (niektórych) efektach akupunktury kulturą", który odbędzie się 26 lutego 2017 roku o godz. 17:00 w Barbarze (Świdnicka 8c). W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Adam Chmielewski (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor zwycięskiej aplikacji Wrocławia do tytułu ESK 2016), dr Kamilla Dolińska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ewaluatorka projektu "Mikrogranty" ESK Wrocław 2016), Dominika Kawalerowicz (kierowniczka Działu Programowego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) oraz dr Dawid Krysiński (ewaluator projektu "Wejście od Podwórza" ESK Wrocław 2016). Spotkanie poprowadzi dr Jacek Pluta z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik projektu ewaluacji ESK Wrocław 2016. 

Przez cały ubiegły rok Wrocław był gospodarzem Europejskiej Stolicy Kultury. Proces ubiegania się o tytuł, zarządzania przygotowaniami, wreszcie realizacji programu był chętnie komentowany w środowiskach organizatorów, twórców, odbiorców kultury, na forach publicznych i w prywatnych rozmowach. Wciąż trwa zakrojony na szeroką skalę projekt ewaluacji ESK prowadzony przez badaczy z kilku polskich uniwersytetów. Po zakończeniu obchodów i przekazaniu tytułu ESK do Aarhus i Pafos nieuniknione stało się pytanie: „Co po ESK?”, na które władze próbują odpowiedzieć dokumentem planującym przyszłość wrocławskiej kultury po roku 2016.

Na kolejnym spotkaniu w ramach „Socjologicznych Niedziel” stawiamy przed naszymi gośćmi zadanie przyjrzenia się zaledwie wycinkowi tego, co przyniosła ESK mikrospołecznościom mieszkańców Wrocławia, którzy mogli się na różne sposoby zaangażować w kulturę dzięki dwóm, w szczególny sposób do nich adresowanym projektom: „Wejście od podwórza” oraz „Mikrogranty”. Miały one na celu przeciwstawienie się, przynajmniej w pewnym stopniu, negatywnym zjawiskom zdiagnozowanym w aplikacji Wrocławia do ESK: wykluczeniom, komercjalizacji kultury, wycofywaniu się z przestrzeni publicznej w sferę domową i bierności.

Jakie efekty udało się osiągnąć poprzez podjęte przez producentów wydarzeń działania, wykorzystane sposoby włączania mieszkańców i taktyki realizacji projektów? Jakie lekcje o  praktykach uczestnictwa i nieuczestnictwa w kulturze płyną z systematycznej obserwacji realizacji tych programów? Jak można, na podstawie analiz tych dwóch programów, odpowiedzieć na pytanie – czy ESK we Wrocławiu się udała?

Serdecznie zapraszamy!