Przyłącz się!

Dlaczego warto zostać członkiem PTS?

 • udział w branżowej organizacji polskich socjologów, określającej m.in. standardy etyczne i zawodowe związane z wykonywaniem zawodu socjologa;
 • dostęp do bieżących informacji o konferencjach naukowych i projektach realizowanych przez polskich socjologów w kraju i za granicą;
 • możliwość włączenia się w szereg interesujących projektów popularyzatorskich i nawiązania nowych kontaktów, w tym promowania własnej pracy naukowej w ramach cyklu "O socjologii z Literatką";
 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie konferencji i publikacji;
 • zniżkowe opłaty konferencyjne na Ogólnopolskie Zjazdy Socjologiczne oraz niektóre spośród organizowanych przez PTS imprez naukowych;

 

Kto może zostać członkiem?

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (www.pts.org.pl/strona/pl/60/statut_pts),

 • (§ 13 ust 1) Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która ma ukończone studia socjologiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Główny uzna za równorzędne;
 • Członkiem stowarzyszonym może zostać każda osoba nie mająca kwalifikacji określonych w § 13 ust 1, jeśli deklaruje chęć brania udziału w pracach PTS i realizowania celów statutowych Towarzystwa;
 • Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie.

Prawa i obowiązki poszczególnych kategorii członków określa Statut PTS:
www.pts.org.pl/strona/pl/60/statut_pts

 

Jak zostać członkiem?

To proste! Wystarczy wypełnić deklarację członkowską (link do dokumentu poniżej), uzyskać podpisy dwóch członków PTS oraz złożyć do Zarządu Oddziału.

 

Jakie są składki członkowskie?

Roczna składka członkowska PTS wynosi:

 • dla niesamodzielnych pracowników naukowych (mgr, dr) - 75 zł
 • dla samodzielnych (dr hab., doc., prof.) - 120 zł
 • dla studentów, emerytów, rencistów i bezrobotnych - 25 zł
 • dla członków stowarzyszonych - 25 zł
 • dla członków zagranicznych - 25 USD

 

Jak zapłacić składki?

Składki członkowskie można wpłacać na konto:

PKO PB XV O/Warszawa 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252
NIP: 526-030-01-73
REGON: 000802722
KRS: 0000073055