Zaproszenie na wykład "A social-phenomenological perspective on state socialism in Poland and East Germany. Some basic-theoretical afterthoughts about a joint research project"

Justyna Kajta
22:37, 12 luty 2018

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład pod tytułem: "A social-phenomenological perspective on state socialism in Poland and East Germany. Some basic-theoretical afterthoughts about a joint research project", który wygłoszą prof. Fritz Schütze (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) oraz prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki). Wykład odbędzie się 8 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Auli A Instytutu Politologii UWr.

Tematyka prelekcji wiąże się z międzynarodowym projektem badawczym "PREWORK - Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej". Celem tego projektu była analiza doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1945-1955 w PRL i NRD. Podstawowym założeniem było to, że badania biograficzne są nie tylko metodą gromadzenia i analizowania danych empirycznych, ale także mogą projektować określony sposób myślenia podczas badania doświadczeń z życia codziennego i wspomnień biograficznych z historycznej epoki socjalizmu. Jednym z jego elementów jest proces wzajemnej pracy nad podstawowymi oczekiwaniami i wiedzą podręczną, które można zbadać zarówno na poziomie autora historii życia, jak i na poziomie badaczy analizujących materiał i reprezentujących dwa różne społeczeństwa (polskie i niemieckie).

Serdecznie zapraszamy!