Temperatura rośnie. O najnowszych protestach społecznych w Polsce. Zaproszenie na październikowe spotkanie z cyklu "Socjologiczne Niedziele w Panato Café "

Justyna Kajta
16:33, 19 Październik 2017

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Fundacja 2Bfair oraz Panato Café serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny w ramach cyklu „Socjologiczne Niedziele w Panato Café” pt. Temperatura rośnie. O najnowszych protestach społecznych w Polsce, który odbędzie się w niedzielę, 29 października 2017, o godz. 17:00 w Panato Café (Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68a).  W dyskusji moderowanej przez Katarzynę Kajdanek udział wezmą: Piotr Antoniewicz - badacz ruchów społecznych; Ewa Agata Balazinska – działaczka społeczna, aktywna m.in. w Dziewuchach i Czarnych Protestach; Marta Lempart - inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet; Piotr Płucienniczak - badacz społeczny, artysta i animator kultury.

Na kolejnym spotkaniu z cyklu "Socjologiczne niedziele" w Panato Café będziemy rozmawiać o dynamice najnowszych protestów społecznych w Polsce. W ostatnich miesiącach wielokrotnie można było obserwować mobilizację społeczną w postaci protestów organizowanych pod hasłami obrony praw kobiet, praw pracowniczych, demokracji, trójpodziału władzy i innych. Patrząc z perspektywy naukowej, mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje odejście od rutynowej reprezentacji interesów na rzecz radykalizacji konfliktu społecznego. Ta obserwacja pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi przewidywaniami badaczy z obszaru nauk społecznych, którzy sugerowali, że konflikt społeczny będzie się wyciszał na skutek konsolidacji instytucji demokratycznych państwa. Interesująca jest sfera symboliczna protestów – jakie treści są w nich obecne i jakie ramy interpretacyjne są im nadawane w porównaniu np. z protestami w innych częściach świata. W naszej dyskusji istotne będzie także przyjrzenie się roli starych i nowych mediów w procesie mobilizacji energii społecznej i samoorganizacji - w jakim stopniu Internet kształtuje postawy "klik-aktywizmu", a w jakim pozwala faktycznie poszerzać bazę społeczną poparcia dla postulatów protestów? Warto też zwrócić uwagę na wymiar przestrzenny protestów, dlatego wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób protesty zmieniają miasta i ich społeczności oraz wpływają na kształtowanie się i przemiany przestrzeni publicznych, „wytwarzają” nowe znaczące miejsca.

 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!