"Stereotypy czesko-polskie" - styczniowe spotkanie "O socjologii z Literatką"

Olga Nowaczyk
5:59, 11 Styczeń 2012

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Kawiarnia „Literatka” serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „O socjologii z Literatką”

Wystąpienie pt.

„Stereotypy czesko-polskie”

wygłosi dr Marcin Dębicki (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego).
W dyskusji weźmie udział gość specjalny – Mirosław Jasiński

Niedziela 22 stycznia 2012, g. 18:00
Kawiarnia Literatka (Wrocław, Rynek 56/57)

Streszczenie wystąpienia
Wystąpienie w znacznej mierze opiera się na wynikach badań empirycznych, opublikowanych w książce Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy (Wyd. UWr, Wrocław 2010). Będzie ono również próbą odpowiedzi na pytanie o to jak widzą nas nasi południowi sąsiedzi, oraz czym to postrzeganie jest uwarunkowane. W trakcie spotkania dr Marcin Dębicki odniesie się także do naszego, Polaków, stosunku do Czechów. Z badań CBOS wynika, że od kilku lat należą oni do narodów, do których żywimy największą sympatię, co dla wielu osób jest zaskoczeniem. Jak więc jest z tą sympatią? Czy to prawda, a jeśli tak – to z czego uczucie to wynika? Prezentacja będzie zmierzać do odpowiedzi na pytanie, na ile oba narody, Polacy i Czesi, są do siebie podobne, na ile zaś się od siebie różnią. Czy bliskość geograficzna, „słowiańska wspólnotowość”, zbliżone języki oraz – do pewnego stopnia – paralele historyczne to materiał wystarczający do stwierdzenia owego podobieństwa?