Fenomen zaręczyn. Zaproszenie na grudniową "Socjologiczną Niedzielę w Panato Café"

Justyna Kajta
8:42, 8 Grudzień 2017

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Fundacja 2Bfair, Sekcja Socjologii Rodziny PTS oraz Panato Café serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny w ramach cyklu „Socjologiczne Niedziele w Panato Café” pt. Fenomen zaręczyn, który odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia 2017 roku, o godzinie 17:00 w Panato Café (Wrocław, ul. Jedności Naroodwej 68a). W dyskusji prowadzonej przez dr hab. Iwonę Taranowicz (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego) wezmą udział dr Iwona Przybył (socjolożka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza) oraz mgr Aleksandra Drabina-Różewicz (socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Na spotkaniu podejmiemy kwestie związane z zaręczynami w dobie zróżnicowanych biografii intymnych i elastyczności struktur rytualnych. Proces formowania małżeństwa, rozumiany jako pierwsze stadium życia małżeńsko-rodzinnego, nigdy nie był wyłącznie sprawą prywatną jednostek. Pomimo iż obowiązujący przez stulecia scenariusz zawiązywania związku intymnego został po II wojnie światowej gruntownie przemodelowany, to nadal podlega regulacjom społecznym. Przedmiotem wystąpienia dr Iwony Przybył będzie zakres modyfikacji i przeobrażeń praktyk obyczajowych w obszarze rytuału ślubnego w latach 1945-2014 w Polsce, przede wszystkim na obszarze ziemi lubuskiej i wielkopolskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na zmienną popularność oświadczyn i zaręczyn, ich scenariusze oraz na redefinicję znaczenia, jakie przypisują narzeczeństwu kobiety i mężczyźni w zależności od przebiegu znajomości przedślubnej.

Istotę narzeczeństwa, zasady jego powoływania, czas trwania i treść można wyjaśnić jedynie w odniesieniu do instytucji małżeństwa. Prezentacja uzyskanych danych empirycznych może zatem posłużyć jako podstawa do refleksji na temat zakresu przemian roli kobiet i mężczyzn w trakcie doboru matrymonialnego, a przede wszystkim kondycji rodziny współczesnej.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!