Cud pogranicza? Zaproszenie na majową Socjologiczną Niedzielę w Panato Café

admini-pts
10:22, 6 Maj 2018

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Fundacja 2Bfair, Sekcja Socjologii Etniczności PTS oraz Panato Café serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „Socjologiczne Niedziele w Panato Café” pt. Cud pogranicza?, które odbędzie się w niedzielę, 13 maja 2018 roku o godzinie 17:00 w Panato Café (Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68a). W dyskusji wezmą udział: dr Kamilla Dolińska (Instytut Socjologii UWr., OBROP), dr hab. Katarzyna Kajdanek (Instytut Socjologii UWR.), dr hab. Julita Makaro (Instytut Socjologii UWr., OBROP), dr Natalia Niedźwiecka Iwańczak (Instytut Socjologii UWr., OBROP). Spotkanie poprowadzi dr hab. Elżbieta Opiłowska (Instytut Socjologii UWr., OBROP).

W następstwie wyznaczenia po II wojnie światowej nowej granicy między Polską a jej zachodnim sąsiadem nad brzegami Odry i Nysy Łużyckiej powstały miasta podzielone – przynależące do dwóch państw (przed wojną będące ośrodkami niemieckimi). Największymi z nich są  Zgorzelec-Görlitz, Gubin-Guben, Słubice-Frankfurt (O). W okresie od 1945 roku miasta przechodziły przeobrażenia w efekcie zmian kształtu granicy je rozdzielającej, co wpływało na możliwości i charakter kontaktu z sąsiadami zza rzeki. Proces dziejący się tamże można określić jako przekształcanie się miast przygranicznych w miastach pogranicza.

Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań socjologicznych zrealizowanych w Zgorzelcu, Gubinie i Słubicach w latach 2010-2015, które zostały zaprezentowane w książce „Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych” autorstwa Kamilli Dolińskiej, Julity Makaro i Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak.

Podjęte zostaną następujące zagadnienia:

  • praktyki transgraniczne w miastach podzielonych
  • sąsiedztwo w miastach podzielonych i stosunek do sąsiada zza rzeki
  • zasoby sprzyjające wytwarzaniu się pogranicza społecznego w mikrokosmosie miast podzielonych

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!